Omdat Paardenmelkerij de Lage Wierde streeft naar een eerste klas product worden onze producten voortdurend gecontroleerd om zo de veiligheid en kwaliteit te kunnen waarborgen.

Samen sterk in kwaliteit

Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)
Toezicht op de veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten.

Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Toezicht op de veiligheid en kwaliteit van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Qlip
Onafhankelijke laboratorium voor de analyse, kwaliteitsborging en certificering van zuivelproducten op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en voedingswaarde.

Hazard Analyses Critical Control Points (HACCP)
Paardenmelk wordt naar de HACCP-normen verwerkt. Een systeem dat de industrie verplicht eventuele problemen, die tijdens de productie zouden kunnen voorkomen, te identificeren, te beheersen en te evalueren, waardoor de kwaliteit van het product gewaarborgd wordt.

Onderzoek door erkend laboratorium
Regelmatig wordt er een melkstaal (melkmonster) door een erkend laboratorium onderzocht. Alle melkmateriaal moet ook telkens gereinigd worden. Hieruit volgt dat de werkings- en arbeidskosten voor het winnen van paardenmelk erg hoog zijn.

Samenwerkingsverband Nederland / België

Ruim twintig Nederlandse en Vlaamse paardenmelkers hebben zich verenigd in de Coöperatieve Vereniging Samen- werkende Paardenmelkerijen Nederland & Vlaanderen (SPaN-V). Belangrijkste doelen van dit samenwerkingsverband zijn het bevorderen van kwaliteits- en imagozorg bij producenten van paardenmelk en het (doen) uitvoeren van onderzoek naar de heilzame werking van paardenmelk. Zo is er bijvoorbeeld een collectief integraal systeem voor de bewaking van verse en bewerkte paardenmelk ontwikkeld. In samenwerking met HAS Den Bosch en HAS KennisTransfer is hiervoor een kwaliteitshandboek voor paardenmelkers samengesteld. Hiermee voldoen de leden van SPaN-V aan de Europese wetgeving.

Vacuüm verpakking

Niets is zo belangrijk als de verpakking van producten. Om de houdbaarheid van producten te kunnen garanderen moeten deze vrij van, en dicht voor, zuurstof en vocht verpakt worden. De meest gebruikte verpakkingsvorm voor gedroogde producten is vacuüm. Bij een juiste verpakking kan een houdbaarheid van minimaal achttien maanden aan het product meegegeven worden. Daarom wordt paardenmelk, gevriesdroogde paardenmelkpoeder en gevriesdroogde paardenmelkcapsules van Paardenmelkerij De Lage Wierde vacuüm verpakt.